Terjemah Al Haqqul Mubin – Islam Radikal

Terjemah Al Haqqul Mubin – Islam Radikal

5/5 - (1 vote)

Hakimiyah atau mudah menghakimi adalah persoalan utama yang menjadi pijakan kelompok radikal di masa kita saat ini, dari Ikhwanul Muslimin hingga IS1S, sampai berkembang kepada gerakan-gerakan sempalan di berbagai negara.

Itulah inti dari buku berjudul Islam Radikal – Telaah Kritis Radikalisme, yang diterjemahkan M. Hidayatullah dari karya Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari berjudul al-Haqq al-Mubin fi al-Radd ‘ala Man Tala’aba bi al-Din al-Tayyarat al-Mutatharrifin min al-Ikhwan ila al-Da’isy fi Mizan al-Ilm.

Ada dua metodologi dalam memahami sumber ajaran Islam. Yakni metodologi Al-Azhar dan metologi yang ambigu, reaktif , emosional dan penuh permusuhan. Metodologi terakhir inilah yang menumbuhkan islam radikal yang lebih bahaya dari PKI.

Bahaya Islam radikal diungkapkan penuilis dalam bab akhir buku dalam judulnya, “Kaidah-kaidah yang Tidak Dimiliki oleh Nalar Islam Radikal”. Di bab ini, penulis mengungkapkan fenomena Islam radikal dan cara berpikirnya yang tidak metodologis.

DOWNLOAD

 515 Total,  1 Hari Ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d blogger menyukai ini: